Розвиток олігополій в харчовій промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

корпоративний сектор, інституціоналізм, конкуренція, олігопольний ринок, відповідальне підприємство, кафедра економіки праці та менеджменту, corporate sector, institutionalism, competition, oligopolistic market, responsible company

Бібліографічний опис

Березянко, Т. В. Розвиток олігополій в харчовій промисловості / Т. В. Березянко // Условия экономического роста в странах с рыночной экономикой : матриалы VI Международной научно-практической конференции, 25–26 апреля 2013 г., Переяслав-Хмельницкий. – С. 20.