Система управління складними організаційно-технічними системами на основі когнітивно-ситуаційного підходу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Одним з найбільш складних класів задач підтримки прийняття рішень є планування та оперативне управління складними організаційно-технічними системами. Для складних систем характерними є ряд особливостей, основні з яких: високі вимоги до якості і оперативності управління при наявності дефіциту часу на вироблення та прийняття керуючих рішень; множина факторів, що враховуються в процесі прийняття рішень, які складно або неможливо коректно формалізувати аналітично; неповнота, неточність, недостатня достовірність інформації, на основі якої виробляються рішення. One of the most difficult forms of decision support tasks are planning and operational management of complex organizational and technical systems. For complex systems characterized by a number of features, the most important of which are: high quality requirements and efficiency of management with lack of time to develop and decision-making control; set of factors that are taken into account in decision-making that are difficult or impossible to correctly formalize analytically; incompleteness, inaccuracy, lack of reliability of the information upon which decisions are made.

Опис

Ключові слова

організаційно-технічні системи, когнітивно-ситуаційний підхід, системи управління, cognitive, management system, organizational and technical systems, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Савчук, О. В. Система управління складними організаційно-технічними системами на основі когнітивно-ситуаційного підходу / О. В. Савчук // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, 27 лист. 2014 р.– К. : НУХТ, 2014. – С. 88.