Кришталево чиста. Якість води для виробництва горілок і лікеро-горілчаних напоїв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведено критерії оцінки води за органолептичними та фізико-хімічними показниками, класифікацію вод і способи водопідготовки для виробництва лікеро-горілчаної продукції. Показано вплив твердості, заліза, сульфатів, хлоридів на стійкість та органолептичну оцінку води підготовленої, горілок і лікеро-горілчаних напоїв. Проаналізовано існуючі способи водопідготовки та перспективні сорбенти (Silcarbon S835, Silcarbon K3060, AquaSorb 2000, C 207, КАУ-2, Фільтрасорб F300) для лікеро-горілчаного виробництва. Are the criteria for assessing water on organoleptic and physical-chemical parameters, the classification of waters and methods of water treatment for production of alcoholic beverages. Shows the influence of hardness, iron, sulphates, chlorides resilience and organoleptic evaluation prepared water, vodka and other alcoholic beverages. The analysis of the existing methods of water treatment and promising sorbents (Silcarbon S835, Silcarbon K3060, AquaSorb 2000, C 207, KAU-2, Filtrasorb F300) for distillery production.

Опис

Ключові слова

моніторинг, сорбенти, якість, вода, критерії, мінеральні домішки, загальна твердість, залізо, стійкість, водопідготовка, monitoring, sorbents, quality, water, criteria, mineral impurities, total hardness, iron, durability, water treatment, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Кришталево чиста. Якість води для виробництва горілок і лікеро-горілчаних напоїв / В. П. Ковальчук, С. І. Олійник, Т. І. Опанасюк, Л. М. Резвіна // Брутто. – 2003. - № 3. - С. 20-23.

Зібрання