Оцінювання якості закупорювальних полімерних засобів у лікеро-горілчаному виробництві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропоновано прискорений метод випробування закупорювальних полімерних засобів з дозувальним пристроєм. Аccelerated test method of capping polymeric agents with a metering device.

Опис

Ключові слова

лікеро-горілчане виробництво, distillery production, полімерні засоби, polymeric agents, якість, quality, хімічна стійкість, chemical resistance, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Олійник, С. І. Оцінювання якості закупорювальних полімерних засобів у лікеро-горілчаному виробництві / С. І. Олійник, В. П. Ковальчук // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 13 вересня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 108.