Барвні речовини водних екстрактів і екстрактів-гідролізатів із бульб топінамбуру

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Топінамбур — рослина, яку людство використовує для свої потреб із сивої давнини. Найціннішими в рослині є бульби. Вони слугують кормом для тварин та є сировиною для виготовлення різноманітних харчових продуктів. Від інших овочів топінамбур відрізняється унікальним вуглеводним комплексом на основі фруктози і її полімерів: фруктоолігосахаридів та інуліну. Jerusalem artichoke - a plant that mankind uses for their needs from antiquity. The most valuable plant is a tuber. They provide food for animals and is the raw material for the manufacture of a variety of foods. From other vegetables artichoke has a unique carbohydrate complex on the basis of fructose and its polymers: fruktoolihosaharydiv and inulin.

Опис

Ключові слова

топінамбур, фруктоолігосахариди, artichoke, fruktoolihosaharydy, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Михальчук, К. Барвні речовини водних екстрактів і екстрактів-гідролізатів із бульб топінамбуру / Катерина Михальчук, Надія Івчук // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : всеукраїнська науково-практична конференція, 20–21 листопада 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 296-297.