Сучасний стан туристичної діяльності в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На сьогодні туризм відіграє все більш важливу роль у світовій економіці, а його темпи розвитку постійно зростають. Актуальність дослідження сучасного стану та впливу туристичної діяльності на економіку України полягає в тому, що країна має великий ресурсний потенціал, який можна використати для подальшого розвитку туристичної сфери, що принесе значні кошти в економіку держави. Today tourism plays an increasingly important role in the global economy and its growth rates are increasing. The urgency of the current state of research and the impact of tourism on the economy of Ukraine is a country that has a great potential resource that can be used for further development of the tourism industry, which will bring significant costs to the economy of the state.

Опис

Ключові слова

світова економіка, ресурсний потенціал, туризм, подорож, world economy, resource potential, tourism, trip, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Савицька, Л. Сучасний стан туристичної діяльності в Україні / Людмила Савицька, Тетяна Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 55-57.