Введення водного розчину гідроксиду калію у корм

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Одним з основних джерел енергії для птиці є компоненти комбікормів з високим вмістом жиру. Використання жирів рослинного походження дає можливість краще збалансувати раціон за енергією і співвідношенням насичених і ненасичених жирних кислот, а включення 5 % за масою такої суміші до раціону птиці сприяє підвищенню їх продуктивності на 10…12 % і знижує витрати кормів на одиницю продукції на 10…12 %. Жири кормів з підвищеним вмістом високомолекулярних ненасичених жирних кислот засвоюються в кишечнику птиці більшою мірою в порівнянні з жирами, що мають високий вміст низькомолекулярних жирних кислот.
One of the main sources of energy for poultry are feed components with a high fat content. The use of fats of vegetable origin makes it possible to better balance the diet in terms of energy and the ratio of saturated and unsaturated fatty acids, and the inclusion of 5% by weight of such a mixture in the diet of poultry helps to increase their productivity by 10...12% and reduces feed costs per unit of production by 10...12 %. Feed fats with a high content of high-molecular unsaturated fatty acids are absorbed in the intestines of the bird to a greater extent compared to fats with a high content of low-molecular fatty acids.

Опис

Ключові слова

комбікорм, гранулювання, гідроксид калію, кафедра технології зберігання і переробки зерна, compound feed, granulation, potassium hydroxide

Бібліографічний опис

Кожевнікова, М. Введення водного розчину гідроксиду калію у корм / М. Кожевнікова, Т. Янюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 1. – С. 174