Дослідження спеціальних регуляторів в системах автоматизації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Процеси з великою протяжністю, як в часі (від секунди до десятків тисяч секунд), так і в просторі мають свої особливості, і потребують керування з допомогою спеціальних регуляторів. Processes large extent, both in time (from seconds to tens of thousands of seconds) and in space have their own characteristics, and require management with special controls.

Опис

Ключові слова

регулятори, автоматизація, regulators, automation

Бібліографічний опис

Наку, С. Дослідження спеціальних регуляторів в системах автоматизації / С. Наку // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 428-429.