Фізична суть адсорбції супутніх речовин олії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сорбційні процеси протікають у технології жирів. На початкових етапах сорбування за умови створення моношару сорбтиву на поверхні сорбенту мають місце теплові ефекти, що спричинені утворенням міжмолекулярних зв’язків. Sorption processes proceed at the technology of fats. At the cob stages of sorption for the solution of the monoball sorbtiva on the surface of the sorbent, there may be a mist of thermal effects, which cause the dissolved intermolecular bonds.

Опис

Ключові слова

олія, oil, міжмолекулярні взаємодії, intermolecular interactions, жир, fat, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Романовський, Н. Фізична суть адсорбції супутніх речовин олії / Н. Романовський, Т. Романовська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, м. Київ, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 268.