Актуальність питання обліку та аналізу розрахункових відносин з покупцями та замовниками

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Облік розрахунків з покупцями та замовниками є однією з найважливіших та найбільш досліджуваних ділянок бухгалтерської роботи, оскільки на цьому етапі формується основна частина доходів та грошових надходжень підприємств. Відвантажуючи виготовлену продукцію, виробник не отримує гроші негайно, кредитуючи покупців. Тому важливим завданням є ефективне управління розрахунками з покупцями і замовниками, спрямоване на оптимізацію загального їх розміру та забезпечення своєчасної оплати боргу. The payments from buyers and customers is one of the most important and most researched areas of accounting, as at this stage formed the bulk of income and cash flows of companies. Shipping of manufactured products, the manufacturer does not get the money immediately, lending to customers. So important is the effective management of settlements with buyers and customers aimed at optimizing their overall size and ensure timely payment of debt.

Опис

Ключові слова

облік, розрахункові відносини, покупець, замовник, accounting, settlement relations, buyer, customer, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Малишева, Н. Актуальність питання обліку та аналізу розрахункових відносин з покупцями та замовниками / Наталія Малишева, Світлана Ніколаєнко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 310-311.