Основні вимоги до нутрієнтного складу харчових продуктів для військовослужбовців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Однією з основних вимог до раціонального харчування ХХІ століття є відповідність його компонентного складу нутрітивним потребам людини або групи людей у певних умовах життєдіяльності. Тому метою цієї роботи є обґрунтування тези, що раціон необхідно розглядати як зумовлену зовнішніми чинниками взаємодію людини з довкіллям, та формулювання основних засад розроблення для військовослужбовців харчових раціонів, адекватних їхнім потребам. One of the main requirements for a balanced diet of XXI century is the matching component of its nutritional needs of a person or group of people in certain circumstances of life. The purpose of this paper is to justify the thesis that the diet should be viewed as externally imposed human interaction with the environment, and the formulation of basic principles for the development of military food rations adequate to their needs.

Опис

Ключові слова

раціональне харчування, військовослужбовці, нутрієнтний склад, харчові продукти, nutrition, military, nutriyentnyy composition, food, кафедра гуманітарних дисциплін, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Сімахіна, Г. О. Основні вимоги до нутрієнтного складу харчових продуктів для військовослужбовців / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 28-29 травня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – C. 12-13.