З досвіду роботи модернізованого колонного дифузійного апарата КД2-А30

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено технічне переоснащення бурякопереробного відділення цукрового заводу ПАТ «Червонський цукровик». Розглянуто конструктивні особливості нової удосконаленої транспортної системи та зони вивантаження жому колонного дифузійного апарата КД2-А30. Приведено конструкцію пробовідбірника ПВ-1, що дозволив дослідити розподіл питомого навантаження стружки в об’ємі колони. Наведені основні показники роботи дифузійного апарата під час проведення дослідів. Розглянуто чинники, що призвели до підвищення втрат цукру в жомі. Запропоновані практичні заходи направлені на покращення роботи колонного дифузійного апарата.

Опис

Ключові слова

транспортна система, транспортная система, transport system, лопать, контрлопать, питоме навантаження, лопасть, контрлопасть, удельная нагрузка, blade, kontrlopast, specific load, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

З досвіду роботи модернізованого колонного дифузійного апарата КД2-А30 / М. М. Пушанко, А. М. Парахоня, В. М. Кухар, М. П. Парахоня, Л. В. Скобель // Цукор України. - 2012. – №8 (80). - С. 13-16.