Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень при керуванні процесом збирання енергетичних культур для біогазових установок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертацію присвячено розв’язанню науково-прикладного завдання, яке полягає в розробці спеціальних методів та засобів системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень щодо збирання енергетичних культур для біогазових установок в умовах апріорної невизначеності характеру, структури та істинних станів енергетичних культур на полях. The dissertation is devoted to solving scientific and applied problems, which is to develop the scientific basis of management decision support system.

Опис

Ключові слова

кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління, розпізнавання образів, стани біологічних об’єктів, нейрона мережа, моніторинг, monitoring, pattern recognition, state of biological objects, neuron network

Бібліографічний опис

Чирченко, Д. В. Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень при керуванні процесом збирання енергетичних культур для біогазових установок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 «Інформаційні технології» / Дмитро Вячеславович Чирченко ; НУХТ. - К., 2017. - 23 с.