Вивчення фізико-хімічних властивостей препарату Ізатізон

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Ізатізон має два піки в УФ області спектру, що свідчать про складну структуру і один пік у видимому діапазоні - наявність жовтого забарвлення. Розмір та дзета потенціал частинок препарату відіграють важливу роль при введені їх в організм in vivo, оскільки розмір частинок дозволяє вводити препарат в організм різними методами, що доцільно використовувати в медичній практиці. Найкраща виявлена концентрація для проведення досліджень на спектрофотометрі становила 1 мл/л. Izatizon has two peaks in the UV region of the spectrum, indicating a complex structure and a peak in the visible range - the presence of yellow. The size and zeta potential drug particles play an important role when introduced to the body in vivo, as particle size allows you to enter the drug into the body by various methods that should be used in medical practice. Best concentration detected for research spectrophotometer was 1 ml / l.

Опис

Ключові слова

фізико-хімічні властивості, інфекційні хвороби, ізатізон, Physical and chemical properties, infectious Diseases, Izatizon, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Вивчення фізико-хімічних властивостей препарату Ізатізон / Ніна Микитенко, Олександр Карпов, Анатолій Потопальский, Леонід Заїка, Ольга Болсунова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 1. – С. 628-629.