Інформаційні технології електронної підтримки навчального процесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі наголошується на актуальності впровадження у навчальний процес новітніх інформацйних технологій, що базуються на сучасних комп'ютерних технологіях з використанням мультимедійних технічних засобів. Показано, як такі навчальні технології використовуються при вивченні студентами інженерних дисциплін та основні проблеми, що виникають при цьому. The paper emphasizes actuality of implementation of new information technologies based on modern computer technology with multimedia technology into the learning process. We show how these technologies are used in the training of students studying engineering disciplines and key problems arising in this process.

Опис

Ключові слова

інженерні дисципліни, мультимедійні технічні засоби, навчальний процес, комп'ютерні технології, engineering disciplines, multimedia tools, educational process, computer technology, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Штефан, Є. В. Інформаційні технології електронної підтримки навчального процесу / Є. В. Штефан, А. В. Башта // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій : матеріали VII Міжнародної науково-методичної конференції. – Суми. – 2008. - С. 27-28.