Дослідження гідромеханічних характеристик запірних пристроїв продуктопроводу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розвиток олійно-жирової промисловості в Україні безпосередньо пов’язаний з потребою створення нового та удосконалення існуючого обладнання. Актуальною проблемою харчової галузі сьогодні - є забезпечення довговічності і продуктивності технологічного обладнання за умовами мінімальних матеріало- та енергоємності. Необхідність підвищення технічного рівня, якості та конкурентоспроможності харчової продукції потребує безперервного вдосконалення методів розрахунку та експлуатації обладнання.
The development of the fat-and-oil industry in Ukraine is directly related to the need to create new equipment and improve existing equipment. Today, the food industry's most pressing challenge is to ensure the durability and productivity of processing equipment with minimal material and energy consumption. The need to improve the technical level, quality and competitiveness of food products requires continuous improvement of methods for calculating and operating equipment.

Опис

Ключові слова

кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, дослідження, гідромеханічні характеристики, запірні пристрої, продуктопровід, research, hydromechanical characteristics, locking devices, product pipeline

Бібліографічний опис

Гера, В. Дослідження гідромеханічних характеристик запірних пристроїв продуктопроводу / В. Гера, Д. Скула, Л. Кривопляс-Володіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2022 р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 68