Проблеми формування облікових даних про доходи інвестиційної діяльності підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Найважливіший показник роботи підприємства - розмір і характер прибутку (збитку) за кожен період його діяльності. Тому правильне визначення доходу за кожним видом діяльності (операційна, інвестиційна, фінансова) та своєчасне відображення його в бухгалтерському обліку зумовлює актуальність обраного напряму дослідження. The most important indicator of the company - the size and nature of the income (loss) for each period of its activity. Therefore, the correct definition of income for each activity (operating, investing, financial) and display it in a timely accounting determines the relevance of the chosen direction of research.

Опис

Ключові слова

доходи, інвестиційна діяльность, підприємство, income, investment activities, enterprise, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Мельниченко, В. Проблеми формування облікових даних про доходи інвестиційної діяльності підприємств / Вікторія Мельниченко, Ольга Щербина // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 340-341.