Оцінка ресурсного потенціалу Фінляндії, як туристичного центру

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сучасний споживач туристичних послуг стає більш вибагливим, як до рівня сервісу, так і до різноманітності об’єктів відвідування. Оцінка ресурсного потенціалу окремих туристичних центрів дає можливість реально оцінити перспективність освоєння даної ринкової ніші, сконцентрувати увагу в подальшій рекламній компанії на тих характеристиках, які будуть привабливими саме для туриста. The current consumer travel services becomes more demanding as to the level of services and facilities to the diversity of visitors. Evaluation of the resource potential of some tourist centers makes it possible to realistically assess the prospects of development of this niche market focus in future advertising of those characteristics to be attractive just for tourists.

Опис

Ключові слова

кафедра туристичного та готельного бізнесу, Фінляндія, ресурсний потенціал, туристичний центр, Finland, resource potential, tourist center

Бібліографічний опис

Попенко, Є. Оцінка ресурсного потенціалу Фінляндії, як туристичного центру / Є. Попенко, О. Розметова // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 481.