Пивна дробина – альтернативне паливо

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний університет харчових технологій

Анотація

Наведено способи використання дробини. Описано технологічну схеми виробництва біогазу із пивної дробини. Доведено актуальність переробки відходів пивоварної галузі у напрямку розвитку альтернативної енергетики. Shows how to use pellets. We describe the technological scheme of production of biogas sparging. The urgency of recycling brewing industry towards the development of alternative energy.

Опис

Ключові слова

дробина, відходи, біогаз, pellet, waste, biogas, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Серьогін, О. О. Пивна дробина – альтернативне паливо / О. О. Серьогін, Н. В. Рябоконь // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: 80 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 10-11 квітня 2014 р., м. Київ. — К.: НУХТ, 2014. — Ч. 2. – С. 300-301.