Підвищення конкурентоспроможності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Конкурентоспроможність визначає активне використання потенціалу підприємства, його здатності випередити конкурентів як в даний час, так і в майбутньому. Competitiveness defines active use of the potential of the company, its ability to get ahead of competitors like now and in the future.

Опис

Ключові слова

конкурентоспроможність, зовнішні фактори, внутрішні фактори, динамічність, competitiveness, external factors, internal factors, dynamic

Бібліографічний опис

Смічик, А. О. Підвищення конкурентоспроможності підприємства / А. О. Смічик // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конф., 19-20 листопада 2014 р. : тези доп. - К.: НУХТ, 2015. – С. 310-311.