Розроблення складу сухого білково-рослинного напівфабрикату для збагачення продуктів, призначених для харчування військовослужбовців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі запропонована рецептура сухого білково-рослинного напівфабрикату на основі молочної сироватки. Він призначений для збагачення харчових продуктів для військовослужбовців, спрямований на забезпечення організму необхідною кількістю макро- та мікронутрієнтів. Споживання таких продуктів дозволить збагатити харчовий раціон військовослужбовців повноцінним білком, незамінними амінокислотами, мінеральними речовинами, вітамінами, зокрема β-каротином. Використання напівфабрикату дозволить підвищувати працездатність військовослужбовців, прискорювати процеси відновлення організму людини в екстремальних умовах (надмірно високі фізичні та психоемоційні навантаження, стрес тощо). The paper proposes a formulation of dry protein-vegetable semi-finished products based on dry whey. It is intended for the enrichment of food products for military personnel, aimed at providing the body with the required amount of macro- and micronutrients. Consumption of such products will enable the nutritional diet of the soldiers to be enriched with a complete protein, essential amino acids, minerals, vitamins, in particular β-carotene. The use of semi-finished products will increase the working capacity of military personnel, accelerate the processes of restoration of the human body under extreme conditions (excessively high physical and psycho-emotional stress, etc.).

Опис

Ключові слова

білково-рослинний напівфабрикат, суха сироватка, харчування, військовослужбовці, protein-plant semi finished product, dry whey, food, military personnel, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Стеценко, Н. О. Розроблення складу сухого білково-рослинного напівфабрикату для збагачення продуктів, призначених для харчування військовослужбовців / Н. О. Стеценко, Г. О. Сімахіна, I. Ю. Гойко // New step in science : proceedings of XХVIІ Internationalscientific conference, 15 Sept 2018. – Morrisville : Lulu Press., 2018. – Р. 11–17.