Технологічний моніторинг в системах управління складними технологічними об’єктами цукрового заводу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стратегії сценаріїв управління відділеннями цукрового заводу будуються на основі стратегії особи, що приймає рішення, в рамках повного циклу прийняття рішення. Системи когнітивного моделювання можна використовувати як частину системи підтримки прийняття рішень при безпосередньому управлінні виробництвом, або при прогнозуванні перебігу технологічних процесів цукрового заводу в рамках підсистеми технологічного моніторингу. Strategy of management scenarios branches sugar refinery built based on this strategy a person who makes a decision within the full cycle decision. Systems cognitive modeling can be used as part of a decision support system for the direct management of production, or in predicting the course of a sugar factory processes within the subsystem process monitoring.

Опис

Ключові слова

кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління, моніторинг, когнітивне моделювання, цукровий завод, monitoring, cognitive modelling, sugar refinery

Бібліографічний опис

Сич, М. А. Технологічний моніторинг в системах управління складними технологічними об’єктами цукрового заводу / М. А. Сич, В. Д. Кишенько // Сучасні методи, інформаційне , програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними комплексами : II Міжнародна науково-технічна Internet-конференція, 25 листопада 2015 р. – К.: НУХТ, 2015. - С. 83. - Режим доступу: https://nuft.edu.ua/page/view/konferentsii