Застосування центрів відповідальності при ціноутворенні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Ємцева, Г. Ф. Застосування центрів відповідальності при ціноутворенні / Г. Ф. Ємцева // Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах : 5-а Міжнародна науково-практична конференція, Київ, 2009 р.: тези доп. – НУХТ, 2009. – С. 27-28

Анотація

Опис

Ключові слова

цінова політика, центр відповідальності, ціна, ціноутворення, ценовая политика, центр ответственности, цена, ценообразование, pricing policy, responsibility centers, price, pricing, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис