Дослідження робастно-оптимальних систем керування багатозв’язними технологічними об’єктами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В результаті отримана структура робастно-оптимального регулятора, що складається з компенсатора та локальних PID-регуляторів, параметри яких розраховуються при оптимізації Н∞-норми замкненої системи. Порівняння запропонованої системи з іншими системами шляхом моделювання підтвердило ефективність робастно-оптимальної багатовимірної системи, зокрема підвищується якість системи та розмах невизначеності, при якому система зберігає стійкість. Розроблена система керування зберігає стійкість у всьому діапазоні невизначеності об’єкта, однак в номінальному режимі якість системи дещо гірша, ніж в традиційних системах керування. Це пояснюється грубими налаштуваннями системи, якими володіють робастно-оптимальні системи. Усунення остатнього недоліку і є перспективою подальших досліджень.

Опис

Ключові слова

кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління, багатозв’язний, робастно-оптимальне, керування, технологічний об’єкт

Бібліографічний опис

Луцька, Н. М. Дослідження робастно-оптимальних систем керування багатозв’язними технологічними об’єктами / Н. М. Луцька, А. П. Ладанюк // Енергетика та довкілля. – 2018. – № 5. – С. 68–81.

Зібрання