Рукотворні захисники світової безпеки і геостратегічної рівноваги - ракетний потенціал країн світу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Горкун, Є. А. Рукотворні захисники світової безпеки і геостратегічної рівноваги – ракетний потенціал країн світу / Є. А. Горкун, А. І. Курас // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 міжнародної ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 432.

Анотація

Світова рівновага неможлива без існування сучасних і надсучасних військово-технічних потенціалів, стримуючих один одного. У цьому запорука виживання людства та людей і біологічного виду також. World equilibrium is impossible without the existence of modern and up-to-date military-technical potentials, restraining each other. This is the key to the survival of humankind and people and the biological species as well.

Опис

Ключові слова

військово-технічний потенціал, космос, балістичні ракети, світова рівновага, military-technical potential, space, ballistic missiles, world equilibrium, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис