Помадна маса зі зниженою калорійністю (патент на корисну модель № 143084)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Деклараційний патент на корисну модель. Згідно з корисною моделлю, помадна маса зі зниженою калорійністю складається із цукру білого кристалічного і патоки крохмальної. Додатково введено полідекстрозу, вологоутримуючий агент, жировий компонент та какао-порошок. Використання запропонованих інгредієнтів дозволяє вдосконалити рецептуру та отримати помадні цукерки з підвищеною харчовою цінністю, зниженою солодкістю та калорійністю, покращеною структурою та органолептичними показниками, подовженим терміном зберігання. Declaratory patent for a utility model. According to the useful model, the low-calorie fondant consists of white crystalline sugar and starch molasses. Polydextrose, humectant, fat component and cocoa powder are additionally introduced. The use of the proposed ingredients allows you to improve the recipe and obtain fondant candies with increased nutritional value, reduced sweetness and calorie content, improved structure and organoleptic indicators, extended shelf life.

Опис

Ключові слова

помадна маса, полідекстроза, калорійність, вологоутримуючий агент, жировий компонент, fondant mass, polydextrose, caloric content, fatty component, moisturizing agent, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Патент 143084 UA, МПК A23G 3/00 Помадна маса зі зниженою калорійністю / Кохан О. О, Онофрійчук О. С., Польських М. А., Опалінська Л. О. ; заявник Національний університет харчових технологій ; опубл. 10.07.2020, Бюл. № 13, 2020 р.

Зібрання