Навчально-стратегічна компетентність як компонент змісту формування у майбутніх фахівців з харчових технологій компетентності у англомовному монологічному мовленні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Навчально-стратегічна компетентність як компонент змісту формування у майбутніх фахівців з харчових технологій компетентності у англомовному монологічному мовленні. Strategy competence as a component of learning content of professional oriented monologue competence formation for future food technological engineers.

Опис

Ключові слова

кафедра іноземних мов професійного спрямування, навчально-стратегічна компетентність, англомовне монологічне мовлення, майбутні фахівці з харчових технологій, strategy competence, professional oriented monologue competence, future food technological engineers

Бібліографічний опис

Бойко, Г. А. Навчально-стратегічна компетентність як компонент змісту формування у майбутніх фахівців з харчових технологій компетентності у англомовному монологічному мовленні / Г. А. Бойко // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 17 листопада 2017 р. – Баку – Ужгород – Дрогобич, 2017. – С. 146-148.