Ресурсне забезпечення управління персоналом підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Персонал — головна рушійна сила підприємства, яка виступає в якості людських ресурсів і є одночасно сполучною ланкою між технічними та економічними чинниками виробничого процесу. Employees - the main driving force behind the company, serving as human resources and is also the link between the technical and economic factors of the production process.

Опис

Ключові слова

управління персоналом, підприємство, personnel management, company

Бібліографічний опис

Пронюк, Г. Ресурсне забезпечення управління персоналом підприємства / Г. Пронюк / Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 13–14 листопада 2014 р. — К.: НУХТ, 2014. — С. 150-152.