Розробка системи автоматизації процесу виробництва вапняного молока

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління, цукор, вапно, вапняне молоко, М340

Бібліографічний опис

Зайцев, Є. Ю. Розробка системи автоматизації процесу виробництва вапняного молока : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Євгеній Юрійович Зайцев; наук. керівник Сергій Андрійович Киричук. – Київ, 2022. – 111 с.