Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Видання містить матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн конференції. Розглянуто проблеми та перспективи розвитку еногастрономічного туризму в Україні та регіонах світу. Розраховано на фахівців і дослідників, які займаються означеними проблемами у туристичному та готельно-ресторанному бізнесі. The publication contains materials of the International scientific and practical online conference. Problems and prospects of development of enhastronical tourism in the article are considered Ukraine and regions of the world. Designed for specialists and researchers who deal with identified problems in tourist and hotel-restaurant business.

Опис

Ключові слова

туристичний бізнес, винний туризм, гастрономічні традиції, ресторанний сервіс, гастрономічний туризм, tourist business, wine tourism, gastronomic traditions, restaurant service, gastronomic tourism

Бібліографічний опис

Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції, 17 травня 2021 р., м. Київ / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021. – 82 с.

Зібрання