Прогнозування функціонування варочного відділення пивзаводу на основі теорії детермінованого хаосу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для підвищення ефективності керування варочним відділенням пивзаводу як складної технологічної системи пропонується алгоритм прогнозування хаотичної поведінки, який полягає у відновленні атрактора системи за методом Грасбергера і Прокаччі, обчислення кореляційної розмірності та визначення показників хаотичності технологічного процесу. To improve the efficiency of management boiling branch brewery as a complex technological system proposed prediction algorithm of chaotic behavior, which is to restore the attractor of the system and method Hrasberhera Prokachchi, the calculation of correlation dimension and determination of chaotic process.

Опис

Ключові слова

пивоварне виробництво, керування технологічними процесами, атрактор, кореляційна розмірність, детермінований хаос, brewing industry, process control, attractor, correlation dimension, deterministic chaos, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Чернецький, М. В. Прогнозування функціонування варочного відділення пивзаводу на основі теорії детермінованого хаосу/ М. В. Чернецький, В. Д. Кишенько // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті:стан, досягнення та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. - Черкаси, 2014. – С. 27-29.