Місце управлінської інформації в інформаційному забезпеченні управління підприємствами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

управлінська інформація, management information, управління підприємством, прийняття рішень, decision making, information, інформація, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Олійниченко, О. М. Місце управлінської інформації в інформаційному забезпеченні управління підприємствами / О. М. Олійниченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : тези доп. 75-а наук.конф. молодих учених, аспір. і студ., 13-14 квітня 2009. - К. : НУХТ, 2009. - С. 77-78.