Високобілковий сухарний брикет (патент на корисну модель № 127329)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель відноситься до харчової промисловості, а саме до хлібопекарської галузі, і може бути використана для виробництва хлібних виробів зниженої вологості (сухарних брикетів), збагачених ізолятом соєвого білка. Технічний результат полягає в отриманні хлібних виробів підвищеної харчової цінності та розширенні асортименту високобілкових хлібних виробів зниженої вологості (сухарних брикетів) зі збалансованим хімічним складом. The utility model relates to the food industry, namely the baking industry, and can be used for the production of low-moisture baking products (crumb briquette), soy protein-rich soy protein. The technical result is the receipt of bread products of high nutritional value and the expansion of the range of high-protein bread products of reduced moisture (crumb briquette) with a balanced chemical composition.

Опис

Ключові слова

сухарні брикети, білок, ізолят, соя, амінокислота, мальтодекстрин, crumb briquette, protein, isolate, soy, amino acid, maltodextrin, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Патент 127329 UA МПК A21D 2/26 (2006.01), A21D 13/06 (2017.01) Високобілковий сухарний брикет / Дробот В. І., Махинько В. М., Землинська М. Д.; заявник Національний університет харчових технологій. - № u201802082 ; заявл. 28.02.2018 ; опубл. 25.07.2018 ; Бюл. № 14, 2018.

Зібрання