Вплив умов культивування Nocardia vaccina IMB В-7405 на антимікробні властивості поверхнево-активних речовин щодо фітопатогенних бактерій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлено залежність антимікробних властивостей ПАР від природного джерела вуглецю у середовищі і тривалості культивування N. vaccinii IMB В-7405. За використання як субстрату відпрацьованої соняшникової олії синтезувалися ПАР, які були ефективнішими антимікробними агентами порівно з утворюваними на гліцерині. The dependence of antimicrobial properties of surfactants from natural carbon sources in the medium and duration of cultivation N. vaccinii IMB B-7405. For use as a substrate waste sunflower oil synthesized surfactants that have been effective antimicrobial agents with equally formed by glycerol on.

Опис

Ключові слова

Nocardia vaccina IMB В-7405, фітопатогенні бактерії, антимікробні властивості, поверхнево-активні речовини, surfactants, phytopathogenic bacteria, antimicrobial properties, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Панасюк, К. Вплив умов культивування Nocardia vaccina IMB В-7405 на антимікробні властивості поверхнево-активних речовин щодо фітопатогенних бактерій / Катерина Панасюк, Анастасія Конон // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 1. – С. 637-637.