Управління реальними інвестиціями підприємств харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

   

Опис

Ключові слова

інвестиції, підприємства, промисловість, investments, enterprises, industry, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Басюк, Т. П. Управління реальними інвестиціями підприємств харчової промисловості / Т. П. Басюк // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21-22 листопада 2013 р. : тези доповідей. – К.: НУХТ, 2013. – Режим доступу : https://library.nuft.edu.ua/inform/2013_Pidvyshchennya_efektyvnosti_diyalnosti_pidpryyemstv.pdf