Використання методу UNIQAC для обчислення коефіцієнтів активності спиртової суміші при побудові імітаційної моделі брагоректифікаційної установки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спиртові суміші є складними, неідеальними системами, тому головною проблемою при розрахунках рівноважних складів пари і рідини, в таких сумішах, є визначення коефіцієнта активності, що входить в рівняння рівноваги. Alcohol is a mixture of complex systems not ideal, because the main problem in the calculation of the equilibrium vapor and liquid compositions in such mixtures is determining factor activity, part of the equation balance.

Опис

Ключові слова

спиртові суміші, брагоректифікаційні установки, коефіцієнти активності, alcohol mixture, brahorektyfikatsiyni installation, activity coefficients, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Стеценко, Д. О. Використання методу UNIQAC для обчислення коефіцієнтів активності спиртової суміші при побудові імітаційної моделі браго ректифікаційної установки / Д. О. Стеценко, Я. В. Смітюх // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, 27 лист. 2014 р.– К. : НУХТ, 2014. – С. 95-96.