Сутність і роль бренду в концепції ринкового позиціонування товару на споживчому ринку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті висвітлено бачення сутності понять «позиціонування товару на ринку», «бренд» і «торгова марка» західними й українськими вченими. Запропоновано їх авторське бачення. Визначено роль і завдання, які виконує бренд при просуванні товару на ринок. The article highlights the vision of the essence of the concepts of «positioning» products on the market, «brand» and «brand» of Western and Ukrainian scholars. A copyright their vision. The role and tasks performed by the brand when promoting a product on the market.

Опис

Ключові слова

product positioning, concept positioning, positioning strategy, brand, позиціонування товару, концепція позиціонування, стратегія позиціонування, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Тюха, І. В. Сутність і роль бренду в концепції ринкового позиціонування товару на споживчому ринку / І. В. Тюха, С. В. Сіробаба // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ, 2013. - № 53. – С. 166-172.

Зібрання