Розробка системи керування процесом сушіння молочних продуктів із змінюваним вектором технологічних задач

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

моніторинг, ресурсоощадні технології, молочні продукти, нештатні ситуації, векторні задачі, сценарний підхід, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Голіченко, М. С. Розробка системи керування процесом сушіння молочних продуктів із змінюваним вектором технологічних задач : кваліфікаційна робота ... магістра : 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / Микита Сергійович Голіченко ; наук. керівник В'ячеслав Віталійович Іващук. – Київ, 2021. – 63 с.