Синтез похідних природних кумаринів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

природні кумарини, natural coumarins, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Синтез похідних природних кумаринів / Н. В. Бондаренко, С. П. Бондаренко, О. А. Перепелиця // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 79 Міжнарод. конф. молодих учених,аспірантів і студентів, Київ, 15—16 квітня 2013 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту, НУХТ. — К. : НУХТ, 2013. — Ч. 4. — С. 375-376.