Спосіб зневоднення водно-спиртових розчинів з рідинної фази (Патент на корисну модель № 16200)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб зневоднення водно-спиртових розчинів з рідинної фази, що передбачає адсорбцію води сорбентом, який відрізняється тим, що як сорбент використовується модерніт, що пройшов попередню термообробку у співвідношенні адсорбент: вода 1:20.

Опис

Ключові слова

адсорбція, модерніт, термообробка, водно-спиртові розчини, adsorption, mordenite, heat treatment, the water-alcohol solution, кафедра харчової хімії, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Патент 16200 UA, МПК CO7С 7/00 Спосіб зневоднення водно-спиртових розчинів з рідинної фази / Ткачук Н. А., Мельник Л. М., Манк В. В., Біла Г. М., Немирович П. М., Мельник З. П. ; заявник і патентовласник - Національний університет харчових технологій. — № u 200603026 ; заявл. 21.03.2006 ; опубл. 15.12.2004, Бюл. № 7, 2004 р.

Зібрання