Поведінка споживачів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Посібник для самост роб. студ. «Поведінка споживачів» має допомогти студентам краще опанувати лекційний матеріал, поглибити вивчення теоретико-методичних основ курсу, привернути їхню увагу до основних положень тем. Manual for Self. slave. stud. "Consumer behavior" should help students to better master the lecture material, to deepen the study of the theoretical and methodological foundations of course, to draw their attention to the main provisions of the order.

Опис

Ключові слова

психологія споживачів, кінцевий споживач, споживчий попит, поведінка споживачів, культура, культура, psychology of consumers, the end user, consumer demand, consumer behavior, culture, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Страшинська, Л. В. Поведінка споживачів : посібн. для самост роб. студ. спец. 6.050100 “Маркетинг” напряму 0501 “Економіка і підприємництво” всіх форм навч. / Л. В. Страшинська. - К.: Київський економічний інститут менеджменту, 2010. – 77 с.