Основні наукові аспекти створення купажів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Харчування людини базується на трьох основних речовинах — білках, вуглеводах та жирах. Жири для організму людини мають велике значення та складають приблизно ЗО % денного раціону, а їх нестача в раціоні харчування підвищує ризик тяжких захворювань. Згідно рекомендацій дієтологів співвідношення поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) ю-6 : ю-3 здорової людини повинно складати приблизно (9... 10) : 1, а у випадках патології обміну ліпідів співвідношення знижується до 5 : 1 — 3 : 1 , при цьому співвідношення ПНЖК до насичених жирних кислот (НЖК) має бути 2 : 1 . Однак, на даний час середньостатистична людина потребляє ПНЖК у співвідношенні ю-6 : ю-3 від 10 : 1 до ЗО : 1. Дослідженнями жирнокислотного складу різних олій встановлено, що у природі олій, які відповідають формулі збалансованого жиру (ю-6 : ю-3 = (3... 10) : 1 та ПНЖК :НЖК = 2 : 1) не існує. Human nutrition based on three substances - proteins, carbohydrates and fats. Fats for the human body are very important and account for about thirty% of daily diet and their lack in the diet increases the risk of serious diseases. According to the recommendations of nutritionists ratio of polyunsaturated fatty acids (PUFAs) w-6: w-3 healthy person should be about (9 ... 10) 1, and in cases of pathology of lipids ratio decreases to 5: 1 - 3: 1, with the ratio of polyunsaturated fatty acids to saturated fatty acids (NLC) should be 2: 1. However, currently the average person consume PUFA ratio in S-6: w-3 from 10: 1 to ZO: 1 Research fatty acid composition of different oils found in nature that oils that correspond to the formula of balanced fat (w-6: w-3 = (3 ... 10) 1 and PUFA: NLC = 2: 1) does not exist.

Опис

Ключові слова

вуглеводи, жири, білки, carbohydrates, fats, proteins, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Матвєєва, Т. В. Основні наукові аспекти створення купажів/ Т. В. Матвєєва, З. П. Федякіна, І. Г. Радзієвська // Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м’ясної, олієжирової та молочної галузей : програма та матеріали третьої міжнародної науково-технічної конференції, 25-26 березня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 135-136