Модернізація вакуум-апарата для уварювання цукрового утфелю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Модернізований вакуум-апарат доцільний до впровадження на цукрових заводах, що сприятиме організації високопродуктивного виробництва з високим рівнем автоматизації, що у свою чергу приведе до зростання об'ємів виробництва та економічного процвітання галузі. Upgraded vacuum apparatus is appropriate to introduce the sugar factories that will facilitate the production of high-performance with a high level of automation, which in turn will lead to increased production volumes and economic prosperity of the industry.

Опис

Ключові слова

цукрове виробництво, модернізація, вакуум-апарат, sugar production, modernization, vacuum devices, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Шевчук, Ю. Модернізація вакуум-апарата для уварювання цукрового утфелю / Юлія Шевчук, Оксана Єщенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 119-121.