Фізико-технічні основи газифікації вугілля низької якості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Охарактеризовано процес газифікації в залежності від складу та співвідношень початкових речовин. Описано напрями застосування газифікації твердого палива. Наведено загальні принципи роботи газогенератора. The characteristic of the gasification process, depending on the composition and ratios of starting materials. We describe the application areas of gasification of solid fuels. The general principles of the gasifier.

Опис

Ключові слова

газифікація, gasification, тверде паливо, solid fuels, вугілля, coal, кафедра теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій

Бібліографічний опис

Романович, О. П. Фізико-технічні основи газифікації вугілля низької якості / О. П. Романович // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 79 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2013 р. — К.: НУХТ, 2013. — Ч. 2. – С. 268-270.