Виробничий травматизм на робочих місцях підприємств харчової промисловості України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Представлено дослідження умов праці, причин та обставин виробничого травматизму, що дозволило розробити й обґрунтувати ефективні способи запобігання та зниження ризику травми в харчовій промисловості. Presented study of working conditions, the causes and circumstances of occupational injuries that allowed to develop and prove effective ways to prevent and reduce the risk of injury to the food industry.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, безпека, праця, травматизм, ризик, safety, work, injuries, risk

Бібліографічний опис

Виробничий травматизм на робочих місцях підприємств харчової промисловості України / О. В. Євтушенко, А. О. Сірик, П. В. Породько, Т. О. Крюковська // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції - основні засади її конкурентоздатності : IV міжнародна спеціалізована науково-практична конференція, 8 вересня 2015 р. / Національний університет харчових технологій; Міністерство освіти і науки України – К. : НУХТ, 2015. – С. 186.