Конкурентоспроможність бізнес-процесів підприємств сфери послуг

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

бізнес-процес, кафедра економіки і права, конкурентоспроможність, сфера послуг, business process, competitiveness, service industries

Бібліографічний опис

Луцька, Т. В. Конкурентоспроможність бізнес-процесів підприємств сфери послуг / Т. В. Луцька // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Київ, 16–17 лютого 2012 р. : тези доповідей. — К. : НУХТ, 2012. — С. 83-84.