Пристрій для укладання пляшок в тару в горизонтальному положенні (Авторське свідоцтво №112330)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пристрій для укладання пляшок в тару в горизонтальному положенні складається із пластинчастого конвеєра для подачі пляшок, тари, механізму орієнтації і фіксації тари, привода подачі пляшок на підтримуючу решітку, а також привода механізму подачі пляшок в горизонтальному положенні в тару, який відрізняється тим, що механізм подачі пляшок в горизонтальному положенні в тару містить вили, які змонтовані на каретці з можливістю зворотно-поступального переміщення в горизонтальній і вертикальній площині, привод яких виконаний у вигляді двох замкнених по контуру нескінченних ланцюгів, з'єднаних з кареткою і вилами, які закріплені на противазі за допомогою гнучкого елемента, а механізм переорієнтації пляшок у горизонтальне положення виконаний у вигляді криволінійного ланцюгового конвеєра з полицями для утримання пляшок, крім того пристрій оснащено вертикально встановленою решіткою для обмеження переміщення пляшок. The device for stacking bottles in a container in a horizontal position consists of a lamellar conveyor for feeding bottles, containers, a mechanism for orientation and fixing the packaging, an actuator for supplying bottles to a supporting grille, and also a drive mechanism for feeding bottles in a horizontal position in the container, characterized in that the mechanism The supply of bottles in a horizontal position in the container contains forks mounted on a carriage with the possibility of reciprocating movement in a horizontal and vertical plane, the drive of which is executed in the form of two circuits of endless chains connected to a carriage and forks that are fixed on a counterweight with a flexible element, and the mechanism of reorientation of bottles to the horizontal position is executed in the form of a curvilinear chain conveyor with shelves for holding bottles, in addition the device is equipped with a vertically mounted grid for restrictions on the movement of bottles.

Опис

Ключові слова

конвеєр, каретка, конвейер, conveyor, carriage, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент 112330 UA, МПК(2006.01) В65В 21/10, В65В 21/12, В65В 21/14 Пристрій для укладання пляшок в тару в горизонтальному положенні / Валіулін Г. Р., Костюк В.С., Кривопляс-Володіна Л. О., Жарова С. І., Возний Д. О., заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201606606; заявл. 16.06.2016; опубл. 12.12.2016, Бюл. №23, 2016.

Зібрання