Дослідження зміни мікрофлори вівса нових сортів у процесі солодорощення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Метою досліджень було встановлення зміни мікрофлори зерна вівса двох нових перспективних голозерних сортів «Скакун», «Саломон» у процесі солодорощення, а також порівняння загального обсіменіння готового солоду із зразками нативного зерна вівса.
The aim of research was to establish the changes in the microflora of oats grains of two new promising bare-grained varieties "Skakun", "Salomon" in the process of malting and compare the total semination of finished malt with samples of native oats grains.

Опис

Ключові слова

мікрофлора, мікроорганізми, овес, зерно, солод, солодорощення, плівчастий, процес, microorganisms, oats, wheat, malt, malting, filmy, carbohydrates, process, microflora, кафедра біотехнології і мікробіології, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Савченко, Т. В. Дослідження зміни мікрофлори вівса нових сортів у процесі солодорощення / Т. В. Савченко, Н. М. Грегірчак, Р. М. Мукоїд // Хранение и переработка зерна. – 2011. – № 3. – С. 54–57.

Зібрання