Утворення НДМА в продуктах з топінамбура

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1997

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті показано негативний вплив на здоров’я людини канцерогенних речовин в продуктах харчування. Розглянуто питання утворення нітрозодиметиламіну під час теплових процесів у виробництві продуктів з топінамбура. The paper shows the negative impact on human health carcinogenic substances in food. Questions nitrozodymetylaminu formation during thermal processes in the production of artichoke.

Опис

Ключові слова

нітрозодиметиламін, топінамбур, екстракт, теплові процеси, nitrozodymetylamin, artichoke, extract, thermal processes, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Шутюк, В. В. Утворення НДМА в продуктах з топінамбура / В. В. Шутюк, О. С. Бессараб // Научные труды международной научно-практической конференции. - Одесса : Астропринт, 1997. - Ч. ІІ. – С. 39-41.

Зібрання