Оцінка безпеки швидкозаморожених плодово-ягідних напівфабрикатів на основі принципів системи НАССР

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Нагальною проблемою, особливо актуальною останнім часом, є цілорічне забезпечення населення України високовітамінною продукцією. Цього можна досягти переробленням сезонної сировини, в тому числі, плодово-ягідної (культивованої і дикорослої), на заморожені напівфабрикати. Розширення споживчого ринку цієї продукції із врахуванням того, що вона призначена для усіх верств населення, вимагає дотримання відповідних засад управління її безпекою та якістю на всіх етапах виробництва. Оперативні знання з передбачення можливості виникнення небезпечних чинників на етапах виробництва заморожених напівфабрикатів дозволили розробити корегувальні дії для створення належних умов отримання безпечної продукції відповідно до принципів НАССР. The revevant problem of today's science is the provision of Ukrainian population with high-vitamin foodstuffs. This can be achieved by procession of seasonal raw materials, including fruit and berry (either cultivated or wild), into frozen half products. The market of this production can be widened regarding its destination for all of the population strata; therefore, it requires keeping the proper rules of maganemegt of its safety and quality throughout all the technological process. The operational theory of avoiding the possibilities of apparition of the dangerous effects in half products allowed us to elaborate the correctional affairs to create the proper conditions for obtaining the safe foodstuffs by the principles of НАССР.

Опис

Ключові слова

кафедра технології оздоровчих продуктів, ягоди, заморожування, органолептичні властивості, система НАССР, berries, freezing, sensory indices, HACCP system

Бібліографічний опис

Сімахіна, Г. О. Оцінка безпеки швидкозаморожених плодово-ягідних напівфабрикатів на основі принципів системи НАССР / Г. О. Сімахіна, Р. Ю. Науменко, С. В. Камінська // Discovery Science : ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 17 травня 2019 р. м. Карлові Вари, Чехія. - 2019. - С. 38-49.